ANIMATOR.PL

Konkurs Polskich Filmów Animowanych

Przycisk_animator
Buy_ticket

Patronat honorowy

Każdy z nas jest animatorem.

Czy animator to człowiek, proces, a może misja? Niewiele jest w Poznaniu wydarzeń kulturalnych, których nazwa daje wyraźny sygnał co do prezentowanych treści, a jednocześnie jest na tyle pojemna, by z czasem obrastać w nowe znaczenia.

Bogaty dorobek i rosnące znaczenie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych to oczywiste fakty. Walory artystyczne festiwalu są niezaprzeczalne, a ja pragnę zwrócić Państwa uwagę także na jego rolę w szeroko pojętym życiu miasta dzięki aktywnej i przemyślanej obecności w przestrzeni publicznej Poznania. Plenerowa sala kinowa w Parku Wieniawskiego, do której po raz drugi Animator zaprasza widzów festiwalu, to znakomity przykład zrozumienia wyzwań, jakie stoją przed animatorami kultury. Stworzenie wydarzenia satysfakcjonującego zarówno fachowców, jak i nowych odbiorców programu to dopiero połowa sukcesu festiwalu – drugą jest umiejętność animowania relacji między odbiorcami kultury i umiejętność skutecznego poszukiwania nowej publiczności. Na przykład w miejscach nieprzypisanych do sfery artystycznej. „Aneksja” coraz to nowych przestrzeni miasta przez kulturę i sztukę sprzyja bowiem budowaniu otwartej społeczności mieszkańców i gości. Społeczności, w której animatorem jest każdy z nas.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania